Z radością informujemy, że nasza księgarnia dołączyła do programu Instytutu Książki o nazwie "Certyfikat dla małej księgarni"!

Liczymy, że przyszły rok będzie nam sprzyjał i będziemy mogli zaprosić Was na mnóstwo interesujących spotkań. Tymczasem zajrzyjcie po nowe książki i na pyszną kawę!


Sonia Draga Sp. z o.o. jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki "Certyfikat dla małych księgarń" i uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na koszty stałe utrzymania lokalu księgarni oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.