Koszyk 0

Koszyk

info:Twój koszyk jest pusty.

Tomasz Orłowski

Tomasz Orłowski – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (magister archeologii) oraz Uniwersytetu w Poitiers (doktor nauk historycznych); ukończył studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz staże specjalistyczne w Austrii i Francji. Początkowo karierę zawodową związał z muzealnictwem (adiunkt w Muzeum Historii Miasta Łodzi) oraz nauką i pedagogiką (asystent na Uniwersytecie Wrocławskim), by wreszcie oddać się dyplomacji. Piastował różne stanowiska w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych: wicedyrektora Departamentu Europy, sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, wicedyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych, dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Pracował też na placówkach zagranicznych jako Minister Pełnomocny Ambasady RP w Rzymie oraz ambasador RP w Paryżu. Dodatkowo wykładał stosunki międzynarodowe i dyplomację na Akademii Dyplomatycznej w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz w College of Europe. Jest również autorem książki Protokół dyplomatyczny  ceremoniał i etykieta (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010) oraz licznych publikacji popularnonaukowych.